حمید کارزای ، رئیس جمهور سابق افغانستان ، از این پس از سوی مسکو حمایت خواهد شد ، وقادر خواهد بود تا سخن گوی تجزیه و تحلیلات کرملن باشد.

از زمانی که حمید کارزای از قدرت کناره گیری کرده ، و داعش در قاچاق تریاک وارد عمل شده ، رئیس جمهور سابق واشنتگن را مسبب این عمل می‌داند .او در ماه آوریل گذشته ، داعش را ابزار سازمان سیا معرفی کرده بود [1]

حمید کارزای از آنجاییکه برای سرنوشت مردم کشورش نگران است ، بیعت با طالبان را راه‌کار معرفی می‌کند . او گفته که کشورهای قطر ، نروژ و آلمان با طالبان در حال مذاکره می‌باشند و خود نیز اعلام کرده که به همین کار مبادرت خواهد کرد . پس از شانزده سال جنگ ،او با نظر روسیه موافقت کرده .

او در پی دعوت پرزیدنت پوتین در گردهمایی والدای در ماه اکتبر شرکت داشته است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1Former Afghan President Karzai Calls Islamic State ’Tool’ of US”, Noor Zahid & Rahimgul Sarwan, Voice of America, April 19, 2017.