متخصصینی که ناظر نبردهای عراق و سوریه بودند ،بطور رسمی معتقد اند که به لحاظ جنگ افزار غیر اتمی ، ارتش روسیه هم اکنون نسبت به ارتش ایالات متحده برتری دارد

در تاریخ ۷ ماه فوریه ،چند تن از ژنرال های ایالات متحده از جمله جان مورای ، جوزف آندرسن ، پل اوستروسکی و روبرت دی اس که جزو نیروی ارتش نیروی زمینی می باشند ، توسط کمیسون سنای نیروهای نظامی مورد پرسش قرار گرفتند . همگی آنها اذعان داشتند که در حال حاضر نگهداری از سلاح های موجود و تهیه ی سلاح های بهتر غیر ممکن است .

هر چهار ژنرال ، تایید کردند که ارتش ایالات متحده در زمانی نه چندان دور از سوی ارتش چین کنار زده خواهد شد .

آنها طالب افزایش بودجه ی نظامی خود شدند . این در حالی است که بحران مدیریت ارتش که بیست سال است ادامه دارد ، نمی تواند نشان دهد که این پول دریافتی می تواند نتایج مطلوب را به وجود آورد . چرا که می تواند صرف هزینه های بوروکراتیک گردد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian