امارات متحد عربی و کره ی جنوبی ، توسط پیمان نظامی سری که در سال های ۲۰۰۹- ۲۰۱۱ بسته شده است با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند . متوجه می شویم که در همین راستا ، گذارش جنایی در ارتباط با فسا مالی رئیس جمهور سابق لی میونگ-باک (۲۰۰۸- ، ۱۳ ) در تصویر بالا ، تهیه شده است .

کره ی جنوبی متعهد شده که در صورت وقوع جنگ از امارات عربی دفاع کند ؛ شرطی که تا به امروز ، تنها با ایالات متحده پذیرفته است .

این پیمان بخشی از نمای نظامی فروش تاسیسات هسته ای به کشور امارات می باشد . کره ی جنوبی ،Electric Power Corporation در ماه دسامبر ۲۰۰۹ ، شرکت
Areva ( France ) , General Electric ( USA )در میان پیشنهادات
برای ساخت تاسیسات هسته ای به مبلغ ۴۰ میلیارد دلارHitachi ( Japon ) ،
توانسته بود برنده شود . ساختمان دو رئاکتور از میان چهار ٰرئاکتور که دارای۱۴۰۰ مگاوات می باشند ، هم اکنون به پایان رسیده است . و تمام رئاکتورهاپیش از پایان سال ۲۰۱۸ تحویل داده خواهند شد .

کره ی جنوبی گروه های حافظ صلح به کشورهای زیر فرستاده است :
 سودان جنوبی ( واحد هانبیت )
 لبنان ( واحد دانگمیونگ )
 عمان ( واحد دریایی چنونقایه )
 امارات متحد عربی ( واحد آخل ( که به مفهوم برادر در زبان عربی است )

تنها ۱۶۰۰ تن از این افراد اجازه ی ورود در مبارزات را دارند

رئیس جمهور سابق لی میونگ – باک ، حاضر نشد در باره ی این گذارشات توضیح بدهد .

کره ی جنوبی در حال مذاکره برای ساختن نیروگاه هسته ای در منطقه می باشد و این بار عربستان سعودی را در نظر گرفته است

امارات متحد عربی در کنار عربستان سعودی در برابر یمن تعهد نظامی دارد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian