ولترشبکه

اتحاد سری میان امارات و کره ی جنوبی

+

امارات متحد عربی و کره ی جنوبی ، توسط پیمان نظامی سری که در سال های ۲۰۰۹- ۲۰۱۱ بسته شده است با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند . متوجه می شویم که در همین راستا ، گذارش جنایی در ارتباط با فسا مالی رئیس جمهور سابق لی میونگ-باک (۲۰۰۸- ، ۱۳ ) در تصویر بالا ، تهیه شده است .

کره ی جنوبی متعهد شده که در صورت وقوع جنگ از امارات عربی دفاع کند ؛ شرطی که تا به امروز ، تنها با ایالات متحده پذیرفته است .

این پیمان بخشی از نمای نظامی فروش تاسیسات هسته ای به کشور امارات می باشد . کره ی جنوبی ،Electric Power Corporation در ماه دسامبر ۲۰۰۹ ، شرکت Areva ( France ) , General Electric ( USA )در میان پیشنهادات برای ساخت تاسیسات هسته ای به مبلغ ۴۰ میلیارد دلارHitachi ( Japon ) ، توانسته بود برنده شود . ساختمان دو رئاکتور از میان چهار ٰرئاکتور که دارای۱۴۰۰ مگاوات می باشند ، هم اکنون به پایان رسیده است . و تمام رئاکتورهاپیش از پایان سال ۲۰۱۸ تحویل داده خواهند شد .

کره ی جنوبی گروه های حافظ صلح به کشورهای زیر فرستاده است :
- سودان جنوبی ( واحد هانبیت )
- لبنان ( واحد دانگمیونگ )
- عمان ( واحد دریایی چنونقایه )
- امارات متحد عربی ( واحد آخل ( که به مفهوم برادر در زبان عربی است )

تنها ۱۶۰۰ تن از این افراد اجازه ی ورود در مبارزات را دارند

رئیس جمهور سابق لی میونگ – باک ، حاضر نشد در باره ی این گذارشات توضیح بدهد .

کره ی جنوبی در حال مذاکره برای ساختن نیروگاه هسته ای در منطقه می باشد و این بار عربستان سعودی را در نظر گرفته است

امارات متحد عربی در کنار عربستان سعودی در برابر یمن تعهد نظامی دارد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.