نخستین کمیسیون مجمع عمومی سازمان ملل ، در ارتباط با خلع سلاح و امنیت بین الملل ، در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ ، پروژه ی قطعنامه ی روسیه در ارتباط با پیمان منع موشک های هسته ای میان برد را رد کرد .

 بیست و پنج کشور عضو ناتو علیه بررسی پروژه ی روسی رای مخالف دادند ، چرا که پس از زمان تعیین شده ی ۱۸ اکتبر عنوان شده بود .

 سی یک کشور برای بررسی قطعنامه رای مثبت دادند ،چرا که پروژه ی روسی پاسخی است به اعلامیه ی ۲۰ اکتبر ایالات متحده ، و به لحاظ اهمیتی که این موضوع دارد ، می تواند به طور استثنایی در دستور کار قرار گیرد .

 بیست و پنج کشور عضو ، خودداری کردند

مطابق با اساسنامه ی سازمان ملل ، روسیه قادر خواهد بود به طور فوق العاده در این رابطه بحثی را در شورای امنیت مطرح کند ، اما همین بحث باید بعد از گذشت یک سال در مجمع عمومی سازمان ملل طرح شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian