ولترشبکه

شورشیان میانه رو که از غوطه بیرون برده شدند

+

به تصویر مردی که کالشنیکو و کلاه بره بر سر دارد توجه کنید.

چگونه می توان شورشی میانه رو را از میان ساکنین غوطه مشخص کرد ؟ کافی است به سلامت جسمانی و پوشاک شورشیان میانه رو ، همچنین لاغری و لباس های مندرس ساکنین نظری بیاندازید .

ارتش عرب سوریه توانست در کنار بیمارستانی در اربین ،انباری از خوراک را کشف کند . در حالی که سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی بشر دوستانه ، تاکید داشتند که رژیم فعلی مردمان منطقه را گرسنه و از داشتن هر گونه خدمات بهداشتی محروم کرده است.

شبکه ی عظیمی از تونل ها در آنجا نمایان شد که دارای دالان های بزرگی بود ، طوری - که در آن با ماشین های باربری می شد رفت و آمد نمود و نیازمندی های شورشیان را تامین نمود ، در حالی که آنها ساکنین را به بردگی کشانده بودند .

خبرگذاری های غربی اعلام کرده اند که خانواده هایی که به امارات ادلیب برده شده اند جزو شورشیان میانه رو می باشند ، بسیاری از این شورشیان نقاب زده سوار اتوبوس ها شدند . زمانی که نقاب از صورتشان برداشتند ، بسیاری توانستند آنها را شناسایی کنند .

JPEG - 36.1 kb

در این عکس : دو نفر اول ، همانهایی هستند که سر قربانیان خود را در عکس بالا در دست گرفته بودند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.