سازمان یوتوب (وابسته به گوگل ) در ۸ ماه سپتامبر ۲۰۱۸ ، شبکه های رسانه ای دولت سوریه را بست ، به خصوص شبکه ی خبری رئیس جمهور ، وزیر دفاع و آژانس خبری دولتی سنعا را بست .

یو توب در پی تصمیم خود توضیحی نداد .

شبکه های رسانه ای که از سال ها پیش وجود داشته اند و برنامه های متفاوتی را مخابره می کردند ، آنها به طور دست جمعی سانسور شدند ، و مشخص نیست علت محتوای آن بوده و یا صاحب رسانه : که دولت جمهوری عرب سوریه می باشد .

ایالات متحده اعلام کرد که به زودی حملات خود را به سوریه آغاز خواهد کرد . طرح بمباران این کشور از سوی پنتاگون به پرزیدنت ترامپ اعلام شده است . حملات شامل نابودی دکل های مخابرات رادیویی و تلویزیونی می باشد . و در صورت وجود چنین حملاتی ، دولت سوریه نخواهد توانست با شهروندان خویش و دولت های خارجی ارتباط برقرار سازد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian