واشنگتن، به دلیل برخی تحریمات علیه ایران ، از سوی دیوان بین المللی عدالت محکوم گردید ، که از این بابت بسیار ناخرسند است .

تهران ، با تکیه بر اصل پیمان دوطرفه ی دوستی و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۵ماه اوت ۱۹۵۵ ، شکایت کرد ، اما واشنگتن به این پیمان معترض شد .

دیوان بین الملل عدالت در حال حاضر به بررسی شکایت مقامات فلسطینی از انتقال غیر قانونی سفارت ایالات متحده به اورشلیم می باشد . این شکایت بر مبنای تقسیات انجام شده از سوی سازمان ملل در فلسطین و کنوانسیون وین در ارتباط با روابط دیپلماتیک
انجام گرفته .

امکان کنار گذاشتن تصمیم داوران هیئت عمومی سازمان ملل ، وجود ندارد . از این رو جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده ، تصمیم گرفته برای پیش گیری ، به تمام پیمان هایی که از طریق دیوان بین الملل عدالت باید حل شوند ، پایان دهد ، به خصوص به پروتوکل انتخابی کنوانسون وین .

دیوان بین الملل عدالت ، وارث دیوان دائمی داوری است که در کنفرانس لاهه در سال ۱۸۹۹ به وجود آمده . این دیوان به طرح تزار روسیه نیکولای دوم و پرزیدنت حزب رادیکال فرانسه ، لئون بورژوا به وجود آمده ، تا به حل دعواهای میان دولت ها رسیدگی کند . امروزه دیوان بین الملل عدالت به صورت دیوان داوری میان دولت های عضو سازمان ملل در آمده است . و نباید با دادگاه های بین المللی لاهه اشتباه شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian