ولترشبکه

ایالات متحده خروج خود را از دیوان بین الملل عدالت سازمان دهی کرد

+

واشنگتن، به دلیل برخی تحریمات علیه ایران ، از سوی دیوان بین المللی عدالت محکوم گردید ، که از این بابت بسیار ناخرسند است .

تهران ، با تکیه بر اصل پیمان دوطرفه ی دوستی و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۵ماه اوت ۱۹۵۵ ، شکایت کرد ، اما واشنگتن به این پیمان معترض شد .

دیوان بین الملل عدالت در حال حاضر به بررسی شکایت مقامات فلسطینی از انتقال غیر قانونی سفارت ایالات متحده به اورشلیم می باشد . این شکایت بر مبنای تقسیات انجام شده از سوی سازمان ملل در فلسطین و کنوانسیون وین در ارتباط با روابط دیپلماتیک انجام گرفته .

امکان کنار گذاشتن تصمیم داوران هیئت عمومی سازمان ملل ، وجود ندارد . از این رو جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده ، تصمیم گرفته برای پیش گیری ، به تمام پیمان هایی که از طریق دیوان بین الملل عدالت باید حل شوند ، پایان دهد ، به خصوص به پروتوکل انتخابی کنوانسون وین .

دیوان بین الملل عدالت ، وارث دیوان دائمی داوری است که در کنفرانس لاهه در سال ۱۸۹۹ به وجود آمده . این دیوان به طرح تزار روسیه نیکولای دوم و پرزیدنت حزب رادیکال فرانسه ، لئون بورژوا به وجود آمده ، تا به حل دعواهای میان دولت ها رسیدگی کند . امروزه دیوان بین الملل عدالت به صورت دیوان داوری میان دولت های عضو سازمان ملل در آمده است . و نباید با دادگاه های بین المللی لاهه اشتباه شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.