گروه تماس که به خواسته ی اوروگوای و مکزیک در هفتم ماه فوریه ی ۲۰۱۹ در مونته ویدیو تشکیل جلسه داد تا راه حلی برای بحران ونزوئلا بیابد ، تنها از کشورهایی که توسط اتحادیه ی اروپا دست چین شده بودند تشکیل شد .

کشور مکزیک که در گذشته جزو گروه لیما بوده ، راه حلی غیر از مداخله ی نظامی پیشنهاد داد .
کشورهای بیشمار دیگری که خواهان شرکت در این جلسه بودند از جمله چین و روسیه ، به این جلسه دعوت نشدند .

رهبری این گروه از سوی وزیر امور خارجه ی اوروگوای -رودولف نین نووآ و نماینده ی بلند مقام اتحادیه ی اروپا در رابطه با امور خارجه و سیاست و امنیت – فدریکا موگرینی ، صورت گرفت .

گروه تماس در گذارش نهایی خود بیشتر از مجلس ملی ونزوئلا ابراز نگرانی کرد تا از رئیس جمهور این کشور ، اما خواهان رای گیری مجدد در این کشور شد [1] .

تنها اوروگوای ، اتحادیه ی اروپا ، کوستاریکا ، اکوادور ، آلمان ، اسپانیا ، فرانسه ، ایتالیا ، هلند ، پرتقال و انگلستان این سند توافق را امضا کردند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian