ولترشبکه

آیا امپریالیزم آلمان می توان جایگزین امپریالیزم ایالات متحده شود ؟

+

وزیر دفاع آلمان و مدیر سی دی یو ( آنگرت کرامپ- کارنبوئر ) با شاهد گرفتن همکاران و متحدان خود در تاریخ ۲۱ ماه اکتبر ۲۰۱۹ پیشنهاد داد تا کلیه ی نیروهای نظامی بین المللی را در سوریه مستقر نماید . راهنمای او صدر اعظم آنگلا مرکل در جریان این امر قرار گرفت و بلافاصله از او حمایت کرد .

این اعلامیه که به گونه ی شایسته ای آماده نشده بود ، باعث طرح سوالات متعددی گردید : آیا این طرح صورت قانونی دارد ؟ آیا این طرح از سوی اتحادیه ی اروپا ، ناتو و یا سازمان ملل بوده است ؟ آیا این شخص میان ترک ها و کردها و ترکها و سوریه میانجی شده ؟

به نظر شورای فرانسوی- آلمانی دفاع و امنیت در ۱۶ ماه اکتبر [1] ، می رسد که آلمان در حال باز گشایی طرح قدیمی خود در کتاب پروژه ی جدید و مسئولیت جدید می باشد . این عناصر در سیاست خارجی و امنیتی آلمان برای تغییر مسیر جهان بوده است . به صورت تشکیل( قدرت و مسئولیت نوین) . عناصری از سیاست خارجی و دفاعی آلمان در جهانی که در حال تغییر می باشد تعیین شده اند [2] . این سند نشان می دهد که سازمان ناتو ، مدیریت آسیای مرکزی و خاور میانه و افریقای شمالی را به اتحادیه ی اروپا تحت رهبری آلمان واگذار می کند . این استراتژی در سال ۲۰۱۶ توسط اورسولا ون در لین در کتاب سفید باندسور آمده است [3] . یکی دیگر از نزدیکان خانم مرکل ، خانم ون در لین می باشد که هم اکنون در مقام رهبری کمیسیون اروپا قرار دارد و کلیه ی پرسنل انتخابی او آلمانی می باشند .

پیشنهاد فرستاندن نیروهای نظامی به سوریه پس از پیمان میان روسیه و ترکیه در ۲۲ ماه اکتبر منتفی شد [4] . با این وجود ، این نشان از اراده ی برخی از نخبگان اروپایی دارد که خواهان ایجاد امپراطوری آلمان می باشند ، چرا که ایالات متحده در حال گذر از این مقام می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] « Communiqué conjoint du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité », Réseau Voltaire, 16 octobre 2019.

[2] New Power, New Responsibility. Elements of a German foreign and security policy for a changing world, Stiftung Wissenschaft Politik (SWP) et the German Marshall Fund of the United States (GMF) éditeurs (2013).

[3] Das Weißbuch 2016, Bundeswehr.

[4] « Mémorandum d’accord entre la Turquie et la Fédération de Russie », Réseau Voltaire, 22 octobre 2019.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.