حضور فرستاده های آلمان به قاهره

کنفرانس امنیتی مونیخ در ۲۵ و ۲۶ ماه اکتبر در قاهره و در ۲۷ و ۲۸ همین ماه در دوهه در سیمناری میان اعراب و آلمان تشکیل شد .

مصر- همراه با سوریه و عربستان سعودی – مسئول مقابله با اخوان مسلمین می باشد ، در حالی که قطر – به همراه ترکیه و ایران – از این سازمان مخفی حمایت می کنند .

رئیس جمهور مصر عبدالله فتاح ال سیسی ، و وزیر امور خارجه ی وی سامح حسن شوکری ، و دبیر کل لیگ عرب ، احمد ابوالغایت ،در گردهمایی قاهره همراه با چهل شخصیت دیگر که از میان آنها میتوان وزیر امور خارجه ی نیجر و اوگاندا و جیبوتی را نام برد ، حضور داشتند .

امیر قطر ، شیخ تمیم بن حامد ال تانی ، و وزیر امور خارجه ی وی ، محمد بن ابوالرحمان ال تانی باید در جلسه ی دوهه همراه با چهل شخصیت دیگر که شامل وزیر امور خارجه ی ایران ،‌ رئیس جمهور کردستان عراق ، و مارتن گریفیتز، نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در یمن‌، حضور داشته باشند . برنده ی جایزه ی صلح نوبل ۲۰۱۱ ، توکل کارمن یمنی نیز نماینده ی تشکیلات اخوان مسلمین خواهد بود .

دولت آلمان در این دو جلسه نیلز آنن ، وزیر امور خارجه که خود در مارشال فوند آلمان محقق می باشد و نماینده ی سوسیالیست نیز بوده ، حضور خواهد داشت .

طرح کنفرانس صلح مونیخ از دو سال پیش خارج از کشور آلمان تشکیل نشده بود و صدر اعظم آنگلا مرکل امیدوار است تا دستورالعمل های جرمن مارشال فوند و استیفتونگ ویسنشافت پولیتیک ( که عهده دار سرمایه گذاری نظامی در خاور میانه ی بزرگ در کنار ایالات متحده می باشد ) را اجرا کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian