ولترشبکه

آلمان می خواهد به لحاظ نظامی در خاور میانه ی بزرگ سرمایه گذاری کند

+

حضور فرستاده های آلمان به قاهره

کنفرانس امنیتی مونیخ در ۲۵ و ۲۶ ماه اکتبر در قاهره و در ۲۷ و ۲۸ همین ماه در دوهه در سیمناری میان اعراب و آلمان تشکیل شد .

مصر- همراه با سوریه و عربستان سعودی – مسئول مقابله با اخوان مسلمین می باشد ، در حالی که قطر – به همراه ترکیه و ایران – از این سازمان مخفی حمایت می کنند .

رئیس جمهور مصر عبدالله فتاح ال سیسی ، و وزیر امور خارجه ی وی سامح حسن شوکری ، و دبیر کل لیگ عرب ، احمد ابوالغایت ،در گردهمایی قاهره همراه با چهل شخصیت دیگر که از میان آنها میتوان وزیر امور خارجه ی نیجر و اوگاندا و جیبوتی را نام برد ، حضور داشتند .

امیر قطر ، شیخ تمیم بن حامد ال تانی ، و وزیر امور خارجه ی وی ، محمد بن ابوالرحمان ال تانی باید در جلسه ی دوهه همراه با چهل شخصیت دیگر که شامل وزیر امور خارجه ی ایران ،‌ رئیس جمهور کردستان عراق ، و مارتن گریفیتز، نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در یمن‌، حضور داشته باشند . برنده ی جایزه ی صلح نوبل ۲۰۱۱ ، توکل کارمن یمنی نیز نماینده ی تشکیلات اخوان مسلمین خواهد بود .

دولت آلمان در این دو جلسه نیلز آنن ، وزیر امور خارجه که خود در مارشال فوند آلمان محقق می باشد و نماینده ی سوسیالیست نیز بوده ، حضور خواهد داشت .

طرح کنفرانس صلح مونیخ از دو سال پیش خارج از کشور آلمان تشکیل نشده بود و صدر اعظم آنگلا مرکل امیدوار است تا دستورالعمل های جرمن مارشال فوند و استیفتونگ ویسنشافت پولیتیک ( که عهده دار سرمایه گذاری نظامی در خاور میانه ی بزرگ در کنار ایالات متحده می باشد ) را اجرا کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.