به گفته ی اشپیگل ، آلمان ، فرانسه بند محرمانه ای به پیمان اکس -لا -شاپل افزودند [1] . در این بند آمده است : هیچ گونه مخالفتی بر فروش سلاح هایی که به طور مشترک از سوی دو کشور ساخته می شود ، ایجاد نکنند ، به جز در صورتی که مسائل مربوط به امنیت ملی مطرح باشد .

پس از سقوط رژیم نازی ، آلمان با حفظ آرمان صلح گرایانه ی خود ، و با ایجاد محدودیت صادرات اسلحه به سوی کشورهایی که می توانند از آن به طور نامتعارفی استفاده کنند ، مبارزه می کند . با این وجود ، صدر اعظم آلمان ، آنگلا مرکل در کنفرانس امنیتی مونیخ در ۲۰۱۹ ، اعلام کرد که این محدودیت ها بسیار زیاد می باشند . و تنها مقدار محدودی سلاح قابل صادرات می باشد ، و از این رو مانع از ایجاد سود در فروش این محصولات می نماید .

با افزودن این بند محرمانه به پیمان ، فرانسه نیز می تواند صادرات خود را به طور مثال به عربستان سعودی گسترش دهد ـ با اینکه بوندستاگ با این موضوع مخالف است . اما سود حاصله از فروش اسلحه میان دو کشور تقسیم خواهد شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1Deutsch-französisches Geheimpapier regelt Waffenexporte neu”, Der Spiegel, 15. Februar 2019.