ولترشبکه

بند محرمانه به پیمان اکس -لا-شاپل

+

به گفته ی اشپیگل ، آلمان ، فرانسه بند محرمانه ای به پیمان اکس -لا -شاپل افزودند [1] . در این بند آمده است : هیچ گونه مخالفتی بر فروش سلاح هایی که به طور مشترک از سوی دو کشور ساخته می شود ، ایجاد نکنند ، به جز در صورتی که مسائل مربوط به امنیت ملی مطرح باشد .

پس از سقوط رژیم نازی ، آلمان با حفظ آرمان صلح گرایانه ی خود ، و با ایجاد محدودیت صادرات اسلحه به سوی کشورهایی که می توانند از آن به طور نامتعارفی استفاده کنند ، مبارزه می کند . با این وجود ، صدر اعظم آلمان ، آنگلا مرکل در کنفرانس امنیتی مونیخ در ۲۰۱۹ ، اعلام کرد که این محدودیت ها بسیار زیاد می باشند . و تنها مقدار محدودی سلاح قابل صادرات می باشد ، و از این رو مانع از ایجاد سود در فروش این محصولات می نماید .

با افزودن این بند محرمانه به پیمان ، فرانسه نیز می تواند صادرات خود را به طور مثال به عربستان سعودی گسترش دهد ـ با اینکه بوندستاگ با این موضوع مخالف است . اما سود حاصله از فروش اسلحه میان دو کشور تقسیم خواهد شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] “Deutsch-französisches Geheimpapier regelt Waffenexporte neu”, Der Spiegel, 15. Februar 2019.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.