Doktor Richard Hatchett. Talebi üzerine sivil halkın evlerine zorunlu olarak hapsedilmesini tasarladığı Başkan George W. Bush’a danışmanlık yaptı ve bugün Gates Vakfı’nın etrafında Davos Forumu tarafından oluşturulan aşı yatırımının küresel eşgüdüm grubu olan CEPİ’yi yönetmektedir. Covid-19 salgınını « savaş » ile özdeşleştiren ilk kişi oldu.

Daha önceki bir makalemde [1], Covid-19’un neden olacağı ölümlerin sayısıyla ilgili korkutucu istatistiksel tahminlerin, son yirmi yılda somut olgularla söyledikleri yalanlanan İmperial College London Profesörü Neil Ferguson adlı bir şarlatan tarafından geliştirildiğini ortaya koymuştum.

Ayrıca, bir başka makalemde [2] Çin’deki tecrit önlemlerinin tıbbi değil, sadece siyasi bir gerekçeye (« gökyüzünün buyruğu» teorisi) dayandığını gösterdim. Batı’da uygulandığı gibi herkes için zorunlu hapsetme fikrinin nereden geldiği konusu hala açıklanmaya muhtaç görünmektedir.

Haftalardır epidemiyoloji ile ilgili kitapları karıştırsam da, hiçbir yerde buna benzer bir önlemin izine rastlamadım. Tarihte hiçbir zaman bir salgınla bu şekilde mücadele edildiği görülmemiştir. Sır perdesinin bir köşesi, Kaiser Health News’in ortaya çıkardığı yazışmalar ile dolaylı olarak kaldırıldı: bu önlem, Bush yönetimi tarafından 2005-2007 yıllarında planlandı.

Askerlerin ve sivillerin atanması

2005 yılında ABD Savunma Bakanlığı, yurtdışında konuşlanmış ABD birliklerine karşı düzenlenecek biyo-terörist saldırılara nasıl hazırlanılacağını araştırıyordu. Neokon’ların teröristlerin yabancı oldukları ve ABD askeri tesislerine giremeyecekleri ilkesinden hareketle, sağlık birimi askerlerin çarşıya çıkışları sırasında karşılaşabilecekleri saldırıların önlenmesi konusuna yoğunlaşmıştı. Hasta askerlerin hastanelerde tecridi ve sağlıklı olanların ise kışlalarda görevlendirilmesi mantıklı bir seçimdi. Bu arada, ABD askeri üsleri kuşatmalara dayanmak üzere tasarlanmış küçük şehirler gibidir. Bu üslere kapanmış olarak aylarca sorunsuz bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Öte yandan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, toplumu sivillerle ordu arasındaki ayrım ortadan kalkacak şekilde dönüştürmeyi amaçlıyordu. Böylece herkes teröre karşı topyekun savaş için seferber edilebilecekti. Washington Post tarafından yayınlanan bir makalesinde bunun nasıl olacağını anlatmıştı [3].

Gazi Sağlık Hizmetleri Biriminden (Department of Veterans Affairs) Doktor Carter Mecher ve Beyaz Saray’dan Doktor Richard Hatchett (National Security Council) bu askeri kuralı sivillere yaymakla görevlendirildi. Bu kuralı Center for Disease Control and Prevention’a dayandırmayı ancak 2006 yılında, Rumsfeld’in görevden ayrılmasından kısa süre önce başardılar.

Bu durum ABD’de anında, hem John Hopkins Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nu, hem de ABD Salgın Müdahale Sistemi’ni yöneten Profesör Donald Henderson önderliğindeki bir protesto fırtınasına neden oldu. Ona –ve o sırada görüşlerini açıklayan tüm doktorlara– göre, halkın tamamının ev hapsinde tutulmasının tıbbi açıdan hiçbir anlamı yoktur ve temel özgürlüklere aykırıdır. Söz konusu olan, 11 Eylül saldırıları sırasında USA PAtriot Act’ı kabul ettiren yönetimin totaliter sapmasından başka bir şey değildir.

Bu önleme yer veren tüm ABD resmi belgeleri Trump yönetimi tarafından ancak 2017 yılında imha edilebildi. Richard Hatchett, küresel aşı yatırımlarını koordine eden Coalition for Epidemic Preparedness İnnpovations’un (CEPİ) yöneticisi oldu.

Kızıl Şafak’ın elektronik postalarından biri. Doktor Lawler, Doktor Mecher ve Doktor Hatchett tarafından Başkan Bush için geliştirilen sivil halkın zorunlu eve kapatılmasına ilişkin plana açıkça atıfta bulunuyor.

« Kızıl Şafak »

Beyaz Saray’ın basın toplantısında Covid-19’a verilecek tepki konusunda ortaya koyduğu çelişkilere herkes tanık oldu. Beyaz Saray’ın geçici bilimsel güvencesi olan Doktor Anthony Fauci, salgını durdurmak için otoriter tedbirler alınması çağrısında bulunurken, bu konuda bilinçsiz olduğu anlaşılan Başkan Donald Trump, herkesin Özgürlüğü adına sınırlayıcı önlemlere karşı çıkıyordu.

Doktor Fauci’nin dostları, Başkan’ın bu konudaki yetersizliğini kanıtlamak için yazışmalarının bir kısmının basına sızmasına göz yumdu [4]. Bunların bir tartışma ve eylem grubu olan Kızıl Şafak’ı (Red Dawn) [5] oluşturdukları anlaşılıyor.

Bu isim, 1984’te ABD’nin yakın zamanda işgali karşısında müttefiklerinden yardım talep etmek üzere tüm Avrupa ve Latin Amerika’ya bir heyet gönderen Savunma Bakanı Caspar Weinberger tarafından düzenlenen az bilinen bir operasyona atıfta bulunmaktadır. Fransa Dış İlişkiler Müsteşarı Jean-Michel Baylet bana bu acayip manipülasyon girişiminden söz etti: Dünyanın en büyük gücünün iki küçük yoksul devlet olan Küba ve Nikaragua tarafından tehdit edildiğini ortaya koymak üzere diapozitiflerle birlikte çok sayıda ABD generali Paris’e gelmişti. Salonda, nasıl bu kadar aptal yerine konulduklarına inanamayan Fransız diplomatlar, generallerin yüzlerine gülmemek için dudaklarını ısırıyorlardı. Bu kampanyayı desteklemek için Pentagon, Patrick Swayze ve Charlie Sheen ile Hollywood’a bir propaganda filmi çektirdi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in 2003 yılında yakalandığı operasyonu tanımlamak için film daha sonra « Kızıl Şafak » olarak yeniden adlandırıldı.

« Kızıl Şafak » olarak adlandırılmayı seçerek, söz konusu 37 ünlü kişi içlerindeki anti-komünizmi açıkça sergilemektedir. Artık ortada SSCB yoktur, ama salgının patlak verdiği Çin’i hala bir Komünist Parti yönetmektedir. Görevlerinin iktidarı geri almak ve savaş vermek olduğunu iddia etmektedirler.

Bu grubun üyeleri arasında, kaçınılmaz Doktor Anthony Fauci (National İnstitute of Allergy and İnfectious Diseases yönetisi) ve Doktor Robert Redfield (Center for Disease Control and Prevention Müdürü) olduğu gibi Bush yönetimi sırasında sivillere askeri tecrit kurallarını dayatan Doktor Carter Mecher (Department of Veterans Affairs denışmanı) ve Richard Hatchett (CEPİ yöneticisi) yer almaktadır.

Doktor Richard Hatchett’in düşünceleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından olduğu gibi kullanıldı. Savaş halindeyiz ve bundan korunmak için tüm sivilleri ev hapsine zorlamalıyız. Bu düşünceler ABD Başkanı Donald Trump tarafından olmasa da aynı şekilde bazı ABD valileri tarafından da kullanıldılar.

Öykünün devamını biliyoruz. Panik kamuoyuna hakim oldu. Hiçbir şey yapmamakla suçlanmaktan korkan siyasi liderler, harekete geçiyormuş gibi yaptılar. Fransa tarafından kabul edilen ABD’nin askeri yöntemi, dünya ekonomisi durana kadar savaştığını iddia ettiği virüs gibi hızla yayıldı. Hemen her yerde gıda sorunu ortaya çıkmaktadır ve eğer hiçbir şey yapılmazsa, zengin ülkelerin bazı bölgeleri de dahil olmak üzere kıtlıkların yaşanması olasıdır.

Çeviri
Osman Soysal

[1Covid-19: Neil Ferguson, liberal Lyssenko” , yazan Thierry Meyssan , Tercüme Osman Soysal , Voltaire İletişim Ağı , 19 Nisan 2020.

[2Covid-19: Propaganda ve manipülasyon” , yazan Thierry Meyssan , Tercüme Osman Soysal , Voltaire İletişim Ağı , 27 Mart 2020.

[3“A New Kind of War”, Donald Rumsfeld, The Washington Post, September 27, 2001.

[4Document : ‘Red Dawn’ Emails (80 p., 24,8 Mo).

[5‘Red Dawn Breaking Bad’: Officials Warned About Safety Gear Shortfall Early On, Emails Show”, Rachana Pradhan & Christina Jewett, Kaiser Health News, March 28, 2020; “The ‘Red Dawn’ Emails: 8 Key Exchanges on the Faltering Response to the Coronavirus”, Eric Lipton, The New York Times, April 11, 2020; “The Social Distancing Origin Story : It Starts in the Middle Ages”, Eric Lipton & Jennifer Steinhauser, The New York Times, April 23, 2020.