نوجوانان این اردوگاه زیبا پیراهنی بر تن دارند که با نقش کندک (گردان) آزوف تزیین شده است. این نمایه متشکل از خورشید سیاه نازی (در عکس به رنگ سفید) است، که بالای آن نشان وارونه بخش اس اس، مربوط رایش آلمان، قرار داده شده است.

زمانی که نوجوانان به اردوگاه تابستانی، در یک جنگل اطراف شهر کیف مواصلت کردند، برایشان پیراهنی داده شد که بالای آن شبه کودکان مسلح با تفنگ، همراه با نشان کندک (هنگ) آزوف با مدل فرقه اس اس رایش سوم نقش بسته بود و در زیر آن « آفتاب سیاه »، علامت تصوف نازی، گذاشته شده بود. به قول روزنامه کیف پست [1]، کودکان (شش ساله) و نوجوانان که در گروه های ۳۰ تا ۴۰ تن به این اردوگاه داخل شدند، « عسکر بازی کودکانه نه میکردند، بل از جانب افسران کندک (گردان) آزوف تمرین های حقیقی نظامی میدیدند ». یعنی توسط نازی های که قساوت های وحشتناکی بر ضد مردم غیر نظامی روس تبار در اوکراین انجام داده اند.

این کندک (گردان) و سایر نیونازی ها، بخشی از گارد ملی اوکراین اند که در مشارکت با گارد ملی کلیفورنیا قرار داشته و به منظور انجام « عملیات ضد تروریزم » در دنباس، از جانب کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی آموزش دیده اند. میشل خوسودوفسکی طی یک مقال مستند با فوتو ها [2] مینویسد: اردوگاه تابستانی نخستین مرحله روند استخدام نوجوانان سرباز میباشد. علاوه بر انداخت (آتش سلاح)، به نوجوانان نفرت نیز تدریس میشود. یکی از آنها چنین سوگند میخورد: ‌ « ما تمام روسها را به قتل میرسانیم ».

عکس یک نوجوان اوکرایین، که زنده گی اش توسط « خورشید سیاه » نازی برباد رفته، از زنده گی یک نوجوان سوریه که در بحیره مدیترانه خاتمه یافته است، کمتر وحشتناک نیست. تصویر آن اخیرالذکر، که بر مبنای افسانه که در گرد جهان میگردد و قلب نماینده گان بزرگترین دولت های که در دهه های پسین مسئول آن جنگها و زمین لرزه های اجتماعی در اثر ستراتیژی ایالات متحده آمریکا و ناتو میباشند، را به درد آورده است. جنگها و تحریم ها - از عراق تا یوگوسلاوی، از افغانستان تا فلسطین، از لیبیا تا سوریه و اوکراین - باعث مرگ میلیون ها کودک و نوجوان (نیم میلیون تنها طی ده سال تحریم بر ضد عراق) گردیده است. اما عکس های آنها از جانب رسانه های بزرگ نشر نشده اند.

و بر این قربانی های خورد سال، کودکان که از جانب جنبش های مانند امارت اسلامی و واحد های نیو نازی اوکراین تعلیم نفرت و کشتار دریافت کرده اند، و در آموزش شان ایالات متحده آمریکا و قدرت های اروپایی به منظور ساقط کردن دولت ها از درون بطور مصمم سهیم بوده اند، اضافه میشوند. گفته میشود که دولت بریتانیا، متاثر از مشاهده عکس آن کودک جان سپرده سوریه، تصمیم گرفته تا به تعداد ۱۵۰۰۰ تن پناهجو سوری را بپذیرد. در عین حال، در این بحبوحه، همین دولت یاد شده اعلان نموده که منتظر چراغ سبز از جانب مجلس کشور است تا بتواند عملیات نظامی « بر ضد رژیم بد اسد و امارت اسلامی » را آغاز کند. و پاولو جنتیلونی، وزیر خارجه ایتالیا، در مورد هجوم پناهجویان اعلان نمود که مرحله دوم ماموریت EuNavForMed « بر ضد قاچاقچیان انسان » را به راه می اندازد، که هدف نهایی آن در واقع اشغال مناطق ساحلی لیبیا است که از لحاظ ستراتیژیک و اقتصادی نهایت با اهمیت اند.

به این ترتیب، مهاجرت پناهجویان به جانب اروپا، که توسط جنگها برانگیخته شده است، با اهداف ستراتیژیک مورد استفاده قرار میگیرد: از جانب واشنگتن: برای زیر فشار قرار دادن کشور های اروپایی و تقویت نفوذ ایالات متحده آمریکا در اروپا، در گام نخست استفاده از آن بر ضد روسیه و ایجاد پایگاه برای راه اندازی انجام عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا/ناتو در خاور میانه و شمال آفریقا. از جانب پایتخت های بزرگ اروپایی: برای آماده سازی افکار عمومی برای جنگهای عرضه شده دیگر مانند « عملیات بشر دوستانه برای صلح ». بدون آگاهی سیاسی از عوامل واقعی و راه های حل ممکن این مهاجرت، امکان وسیله قرار دادن حتا حمایت بشرخواهانه، که شهروندان بیشمار اروپایی به مهاجران ارایه میداند، وجود دارد و همچنان خود مهاجران را به عنوان کتله قابل استفاده بر ضد کشورهای مبدا، بکار خواهند بست.
و نوجوانان دیگری، بدون هیچ عکسی جان خواهند سپرد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی
منبع
ال مانیفستو (ایتالیا)

[1« سربازان آزوف به نوجوانان تعلیم نظامی میدهند، پرورش وطن پرستانه در اردوگاه تابستانی کیف »، فاینه ناکونیچنایا و ولادیمیر پتروف، کیف پست، ۲۹ آگست ۲۰۱۵

[2« تمرین های نظامی برای نوجوانان در اردوگاه تابستانی نیو نازی اوکراین. استخدام نوجوان سرباز از جانب کمک های غیر مهلک نظامی » ایالات متحده ؟ تمویل میگردد،‌ میشل خودورکوفسکی، گلوبال ریسرچ،‌ ۳۰ آگست ۲۰۱۵