عربستان سعودی بطور رسمی دولت ایالات متحده را هشدار داده است که در صورت تصویب قانون، که به پیگرد دولتهای خارجی که در خاک ایالات متحده به انجام اعمال تروریستی متهم میشوند، اجازه میدهد، تمام دارایی های سرمایه گزاری شده خویش در آن کشور را بیرون خواهد کرد.

ریاض هراس دارد که پس از تصویب چنین قانون، خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر عربستان سعودی را متهم نموده و کدام قاضی دارایی های سعودی را به رسم احتیاط قید خواهد نمود.

کارشناسان اقتصادی استدلال میکنند که بیرون کردن با شتاب ۷۵۰ میلیارد دالر سرمایه گزاری شده در ایالات متحده آمریکا ممکن نیست و اگر این کار انجام شود، بالای پول و اقتصاد خود عربستان سعودی تاثیرات منفی بجا خواهد گذاشت. آنها چنین نتیجه گیری مینمایند که ریاض نه میتواند واشنگتن را توبیخ کند بدون آنکه خودش متضرر گردد. بدبختانه خانواده سلطنتی یک ضرب المثل را بیاد می آورد که به قول آن: انتقام زیبا تر است زمانیکه خود برای آن باید قربانی بدهی.

Saudis Tell U.S. to Back Off Bill on 9/11 Lawsuits”, Mark Mazzetti, The New York Times, April 16, 2016.
« سعودی ها به ایالات متحده میگویند که دعوای ۱۱/۹ را خواهند پرداخت »، مارک مزیتی، دی نیویارک تایمز، 16 اپریل 2016.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی