به هنگام حمله ی نیروهای ائتلاف جهانی علیه داعش به موصول ، بیش از ۱۴۰۰۰ سکنه ی شهر به سوی رقه و ادلب سوریه گریختند .

این نخستین باری است که شاهد جابجایی جمعیت به سوی مناطق تحت کنترل عناصر جهادی می باشیم .

داعش در کشور عراق شکل گرفته . با نقشه ی قطع ٬٬ جاده ی ابریشم ٬٬ ، تشکیلات سیا تصمیم گرفت هشتاد هزار جنگجوی نقشبندیه را( که اساسا٬٬ نظامیان عراقی قبل از حمله ی ایالات متحده بودند ) به پنجاه هزار عنصر جهادی دولت خود خوانده ی اسلامی عراق و شام و همچنین صدو بیست هزار جنگجوی قبایل سنی را به آنها ملحق سازند [1].

تا کنون مشخص نشده که ٬٬ ائتلاف جهانی علیه دولت خود خوانده ی اسلامی ٬٬ چه عملیاتی را در موصول انجام می دهد . روزنامه نگاران حاضر در منطقه ، منحصرا٬٬ در کنار نیروهای ائتلاف خدمت می کنند و گذارشات آنها تحت سانسور های نظامی قرار دارد . و هیچ خبرنگار دیگری در موصل حضورموثری ندارد .

تنها نتیجه ی آشکار این عملیات ، جابجایی ساکنانی است که اعتراف می کنند به ایدئولوژی اخوان مسلمین وابسته اند ، و حضورشان تعداد افراد خارجی منطقه ی شمال سوریه را افزایش می دهد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian