ولترشبکه

۱۴۰۰۰ سکنه ی موصول به سوی رقه آمدند

+

به هنگام حمله ی نیروهای ائتلاف جهانی علیه داعش به موصول ، بیش از ۱۴۰۰۰ سکنه ی شهر به سوی رقه و ادلب سوریه گریختند .

این نخستین باری است که شاهد جابجایی جمعیت به سوی مناطق تحت کنترل عناصر جهادی می باشیم .

داعش در کشور عراق شکل گرفته . با نقشه ی قطع ٬٬ جاده ی ابریشم ٬٬ ، تشکیلات سیا تصمیم گرفت هشتاد هزار جنگجوی نقشبندیه را( که اساسا٬٬ نظامیان عراقی قبل از حمله ی ایالات متحده بودند ) به پنجاه هزار عنصر جهادی دولت خود خوانده ی اسلامی عراق و شام و همچنین صدو بیست هزار جنگجوی قبایل سنی را به آنها ملحق سازند [1].

تا کنون مشخص نشده که ٬٬ ائتلاف جهانی علیه دولت خود خوانده ی اسلامی ٬٬ چه عملیاتی را در موصول انجام می دهد . روزنامه نگاران حاضر در منطقه ، منحصرا٬٬ در کنار نیروهای ائتلاف خدمت می کنند و گذارشات آنها تحت سانسور های نظامی قرار دارد . و هیچ خبرنگار دیگری در موصل حضورموثری ندارد .

تنها نتیجه ی آشکار این عملیات ، جابجایی ساکنانی است که اعتراف می کنند به ایدئولوژی اخوان مسلمین وابسته اند ، و حضورشان تعداد افراد خارجی منطقه ی شمال سوریه را افزایش می دهد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.