پس از آنکه ایالات متحده ، فرانسه و بریتانیا تردید خود را در ارتباط با مذاکراتی که در آستانه ( قزاقستان ) برگذار خواهد شد ابراز نمودند ، در روز ۳۱ ماه دسامبر ۲۰۱۶ ، در شورای امنیت بسیاری از امضا کنندگان آتش بس ترکیه و روسیه ، تهدید کردند که در این مذاکرات شرکت نخواهند کرد [1]

این موضوع در اربتاط با گروه جیش الشام بود ، که از خانواده ی علوش هستند و از سوی
م ای ۶ بریتانیا حمایت می شوند .

در حالی که امضا کنندگان عقب نشینی خود را آماده می کنند ، خاطر نشان کردند که نبردهایی که هم اکنون در وادی برادا ( ۱۵ کیلومتری دمشق ) در جریان است ، آتش بس را نقض می کند . آنها ارتش عرب سوریه را در مقابل القاعده ، جیش الشام و عواملی که خود را از جزو ارتش آزاد سوریه می خوانند قرار می دهند .

این نبردها در جهت عقب راندن عناصر جهادی است که سعی دارند مانع تعمیر ایستگاه های هیدرولیک شوند که در ۲۳ ماه دسامبر ۲۰۱۶ توسط جیش الاسلام آلوده شده اند . در واقع ۵ میلیون تن از ساکنین پایتخت از یک هفته پیش از دسترسی به آب شهری محروم شده اند و دولت مجبور شده تا کامیون های آب رسانی در محله های دمشق مستقر سازد . این نبرد از چندین هفته پیش ادامه دارد ، به خصوص پس از آزادی دهکده ی حاریرا از سوی جمهوری عرب سوریه .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian