به تایید منبع نظامی – سیاسی رسانه ی روسی اسپوتنیک :٬٬ یک گروه از خبرنگاران شبکه ی الجزیره ی قطر که به صورت free-lance فعالیت می کنند ، چندی پیش فیلمی جعلی از حمله ی شیمیایی دولت سوریه علیه شهروندان خویش ساخته اند که هزینه ی آن را شخصی در اروپا پرداخته است .

سخنگوی شبکه ی اسپوتنیک خاطر نشان می کند: ٬٬ این نمایش تلویزیونی کلاه سفیدها نشان می دهد دولت سوریه از گاز سرن در خان شیخون استفاده کرده ، تروریست ها از این سریال تلویزیونی الهام گرفته اند و منابعی مختلفی از این تحریکات بهره برداری می کنند ٬٬ .

طبق اسناد بدست آمده ، این فیلم در مناطق ساراکیب ، اریک و جیسر الشوغور
( منطقه ی ادلیب ) فیلم برداری شده و حدود سی ماشین آتش نشانی ، تعدادی آمبولانس و ۷۰ تن از سکنه همراه کودکان خویش که در کمپ پناهندگان بسر می بردند در آن حضور داشتند .

در ادامه ی این گذارش آمده است : ٬٬ به خاطر آن که این فیلم صورت واقعی داشته باشد ، توسط تلفن های همراه از گوشه های مختلفی در چهار بعد فیلم برداری شده . برای این فیلم برداری هر یک از نقش آفرینان ،منجمله کودکان هزار لیور سوری و مقادیری خوراک دریافت کرده اند ٬٬ .

گذارشگر این رسانه چنین نتیجه گرفته : ٬٬ در آن واحد از این فیلم های ویدئویی جعلی که با تفسیرهای پر هیاهو همراه بوده اند در شبکه های اجتماعی یکی از کشورهای اروپایی در یکشنبه ی همین هفته با هزینه ی اسپانسر مالی آن نمایش داده خواهد شد . ٬٬

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian