ترکیه لیور ترک را در شمال اشغال شده ی سوریه تحمیل نمود .

فرمانده ی ادلیب ، که توسط القاعده کنترل می شود [1] بخش اشغال شده ی ترکیه می باشد ، همانگونه که شمال قبرس از سال ۱۹۷۴ پس از عملیات آتیلا اشغال گردید.

شبه جمهوری ترک قبرس تنها توسط کشور ترکیه تایید شده است ، با وجود الحاق قبرس به اتحادیه ی اروپا در سال ۲۰۰۴ ، اتحادیه ی اروپا که خود را مدافع صلح می نامد ، هرگز از مردم قبرس علیه اشغال ترکیه دفاع نکرده است .

الحاق ادلیب به صورت عملیات قانون سزار در سوریه می باشد [2] ، همچنین به آتش کشاندن منظم مزارع سوریه توسط نیروهای ایالات متحده و عناصر جهادی [3] ، و اعلام الحاق ایران به ترکیه در لیبی [4]

این موضوع مربوط به سوگند ملی مصطفا کمال آتاترک [5] علیه معاهده ی صلح جنگ جهانی اول می باشد . این طرح خواهان اشغال بخشی از عراق ، سوریه و یونان است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1“تشکیل مجدد گروه القاعده در سوریه”, ترجمه Sylvia Bejanian, شبکه ولتر, 27 ژوئن 2020, www.voltairenet.org/article210395.html

[2“به گفته ی حسن نصرالله‌، ایالات متحده قصد دارند لبنان را به کام گرسنگی بکشانند”, ترجمه Sylvia Bejanian, شبکه ولتر, 27 ژوئن 2020, www.voltairenet.org/article210397.html

[3“ایجاد بحران غذایی در سوریه توسط ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا”, ترجمه Sylvia Bejanian, شبکه ولتر, 27 ژوئن 2020, www.voltairenet.org/article210393.html

[4“ایران حمایت خود را به سازمان ناتو در لیبی اعلام کرد ”, شبکه ولتر, 27 ژوئن 2020, www.voltairenet.org/article210396.html

[5« Serment national turc », Réseau Voltaire, 28 janvier 1920.