در «داکتر فول آمور یا چگونه آموختم که نگران نباشم» (۱۹۶۴)، ستنلی کوبریک سناریوی جریان یک حمله هسته یی را صحنه سازی کرده بود که طی آن، به منظور باز داشتن از حمله، باید فراتر از تخریب جبهه خود میپرداخت یا به دنبال آن میرفت. دیوانگی یک جنرال ایالات متحده قیامت برپا کرد، بدون آنکه کسی بتواند از آن جلوگیری کند. در آن زمان پنتاگون اطمینان داده بود که چنین حالتی واقع نخواهد شد، اما تاریخ نگاران از آن زمان به این سو نشان دادند که اگر این دستور صادر گردد، بطور بالعمل، هیچ وسیله یی برای جلوگیری از اجرای آن وجود ندارد.

برای امنیت انسانها و جانوران در حالت های مختلف، آتش بازی ختم سال، به ویژه فشنگ (فشفشه) های بزرگ، ممنوع میباشند. این آگاهی بطور روشن از جانب رسانه ها برجسته شده است.

برخلاف، این مسئله اخبار دیگری را پنهان کرده است که اگر نشر شود، حباب واقعیت مجازی که ما اسیر آن هستیم، را خواهد ترکاند.

یک مثال: نشنل آرکایف اند رکوردس ادمینیستریشن (Nara)، آرشیف های دولتی ایالات متحده، بتاریخ ۲۲ ماه دسمبر دوسیه ۸۰۰ صفحه را که تا اکنون اشد محرم بود، به نشر رساند که شامل لیست هزاران هدف نظامی در اتحاد شوروی، اروپای شرق و چین میباشد که ایالات متحده در دوران جنگ سرد آماده از بین بردن آنها با سلاح هسته یی بود. در سال ۱۹۵۹، همان سال که « این لیست اهداف » (که در سال ۱۹۵۶ تهیه شده بود) به آن اشاره میکند، ایالات متحده دارای ۱۲۰۰۰ کلاهک هسته یی با قدرت ۲۰۰۰۰ مگا تون، یعنی معادل یک و نیم میلیون هیروشیما بود، در حالی که اتحاد شوروی تنها ۱۰۰۰ کلاهک داشت و چین در آنزمان بطور کل دارای سلاح هسته یی نبود. با این برتری در تمام وسعت آن (یعنی جنگنده های بمب افگن و موشک ها)، پنتاگون قابل اجرا بودن حمله هسته یی را ممکن ارزیابی کرده بود. این برنامه « محو سیستماتیک » ۱۱۰۰ میدان هوایی و ۱۲۰۰ شهر را پیشبینی کرده بود. مسکو با ۱۸۰ بمب هسته یی ترمیک (حرارتی) باید نابود میشد؛ لنینگراد توسط ۱۴۵ بمب، پکن با ۲۳ بمب. « زون های عدیده یی مسکونی » به منظور افزایش مقدار اشعه رادیواکتیف در سطح زمین توسط « انفجار های هسته یی » باید از بین برده میشدند. در میان آنها برلین شرق همچنان شامل بود که بمباران هسته یی آن برای برلین غربی نیز « میتوانست فاجعه بار باشد ».

این برنامه تطبیق نشد زیرا اتحاد جماهیر شوروی، که نخستین آزمایش هسته یی خویش را در سال ۱۹۴۹، در حالیکه ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۴۵ در حدود ۲۳۰ بمب را آماده داشت، انجام داده بود، به زودی ظرفیت ضربه وارد کردن بالای ایالات متحده آمریکا را کسب کرده بود.

چرا Nara امروز، این لیست « عریض و طویل و دقیق را که هرگز افشا نشده بود، انتشار میدهد »؟ با در نظر داشت آنکه رییس آرشیف Nara بطور مستقیم از جانب رییس جمهور ایالات متحده برگزیده میشود، این کار هرگز تصادفی نیست. انتشار « لیست اهداف نظامی » به شکل قاطع، هشدار جدی برای روسیه و چین است در مورد نیروی هسته یی که ایالات متحده در اختیار دارد. این کشور برنامه به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد دالری را برای تقویت نیروهای هسته یی با ۱۲ زیر دریایی هجومی اضافی که هرکدام آن ۲۰۰ کلاهک هسته یی حمل میکند و ۱۰۰ جنگنده بمب افگن ستراتیژیک که هر کدام آن با ۲۰ کلاهک هسته یی مسلح میباشد، را مطرح کرده است.

در حالی که بمب های جدید ب ۱۲-۶۱ برای نخستین حمله هسته یی در ایتالیا و دیگر کشورهای ناتو جابجا ساخته می شوند، ایالات متحده « سپر دفاع ضد موشکی » را انکشاف میدهد که قرار است اروپا را « نجات » دهد. بتاریخ ۱۲ دسمبر در پایگاه دوسیلیو در کشور رومانیا نخستین دستگاه موشک های زمینی « دفاعی » ناتو مربوط ایالات متحده فعال ساخته شد و دستگاه مشابه دوم آن در کشور پولند با ۲۴ موشک نوع آئگیس است که قبل بر آن در عرشه چار کشتی نظامی ایالات متحده در بحیره مدیترانه و بحیره سیاه جابجا شده اند.

مسکو بتاریخ ۲۵ دسمبر سال گذشته هشدار داد که این دستگاه ها، که میتوانند همچنان موشک های هسته یی بنام توماهاوک با برد میانه را پرتاب کنند، تخطی آشکار از توافقنامه INF (قرارداد در مورد نیروهای هسته یی با برد میانه، م.) میباشد، که جابجا سازی موشک های هسته یی با برد میانه در خشکه را ممنوع قرار داده است.

روسیه از تدابیر ضد آن خبر داد، از جمله موشک های نو قاره پیما متحرک نصب شده بالای موتر (کامیون) های باربر و قطار آهن دایم در حرکت، به منظور جلوگیری از نخستین ضربه هسته یی. و روسیه برای ضربه زدن بر اهداف داعش در سوریه همچنان از بمب افگن های ستراتیژیک استفاده میکند که به این ترتیب حمله هسته یی را تمرین مینمایند.

« لیست » امروز اهداف هسته یی ایالات متحده آمریکا روشن نیست. اما یقین وجود دارد که در لیست اهداف روسیه، همچنان پایگاه های ایالات متحده آمریکا و ناتو در ایتالیا شامل اند. رسانه ها در حالی که زنگ خطر آتش بازی اخیر سال را اعلان میکنند، در زمینه آتش بازی هسته یی خاموش اند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی