رییس جمهور دونالد ترامپ به رکس تیلرسن وزیر امور خارجه خویش سفارش کرده تا سهم مالی ایالات متحده در فعالیت های سازمان ملل را تا سه سال دیگر به نیم کاهش دهد.

این تصمیم در پی تقاضای حساب دهی نیکی هالی سفیر آن کشور در شورای امنیت اتخاذ گردیده است.

از ماه جولای ۲۰۱۲ و تعیین جفری فلتمن در راس اداره سیاسی آن سازمان، وجوه مالی سازمان ملل از جانب دولت در سایه ایالات متحده برای ادامه تطبیق اهداف در سمت آرایش جدید خاور میانه بزرگ و قطع هر دو راه ابریشم مورد استفاده قرار گرفته اند.

باید در انتظار یک کارزار رسانه یی بود که این تصمیم رییس جمهور ترامپ را مخالف روند صلح معرفی کند [1]، در حالی که قضیه بطور کامل برخلاف آن است. در حال حاضر جنگ های سوریه و دنباس از نیویارک سازماندهی می شوند. برگرداندن سازمان ملل متحد به وظایف اصلی آن بدون کنار زدن نماینده گان دولت در سایه ایالات متحده و بدون مداوا از طریق ریاضت کشی ممکن نخواهد بود.

رکس تیلرسن به سازمان های غیر دولتی (NGO) که در شورای حقوق بشر در ژنیو مستقر شده اند، نوشته است تا سازمان مذکور را تجدید ساختار نمایند و یا از آن خارج شوند. این شورا بطور ویژه بر جمهوری عرب لیبیا اتهام دروغین بمباران مناطق مخالفان در ترابلس را بسته بود. این دروغ در مبدا برای شورای امنیت زمینه آنرا مهیا ساخت تا از ناتو تقاضای دفاع از مردم غیر نظامی را در برابر « دیکتاتور » نماید، اما در اصل این؛ زمینه ساز ساقط کردن و تغییر دولت، مطابق عنعنات استعماری بود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1«قصر سفید در پی کاهش قابل توجه پرداخت های خویش به سازمان ملل است »، کارن ده یانگ،‌ دی واشنگتن پست، ۱۵ مارچ ۲۰۱۷