وزیر دفاع روسیه در ۲۸ ماه اوت ۲۰۱۸ اعلام کرد ، با حضور ده ناو جنگی و دو زیر دریایی ، در حال تحکیم حضور نیروی دریایی خود در سواحل سوریه می باشد .

در ۳۰ ماه اوت مشخص نمود ، ناو Bosphorus Observer حساب تویتری
عظیم باربری اسپارتا - ۳ روسی ، از تنگه های دریایی به سمت طارطوس سوریه عبور کرده است .این ناو تنها محموله های نظامی حمل می کند.

وزیر دفاع روسیه همچنین اعلام نمود که از ابتدای ماه سپتامبر ، و به مدت یک هفته ، مانورهای عظیم دریایی در ساحل سوریه انجام خواهد داد ، که در آن ۲۵ کشتی و حدود ۳۰ هواپیما شرکت خواهند کرد . این عملیات تفاوتی با واستوک ۲۰۱۸ دارد که در آن ۳۰۰ هزار تن در شرق روسیه شرکت داشتند ، تا آماده ی دفاع از حملات احتمالی سازمان ناتو باشند .

کل این عملیات ، هنگامی صورت گرفت که مسکو به طور علنی لندن را متهم می کند . پاریس و واشنگتن در حال تدارک حمله ی شیمیایی پنهانی در سوریه می باشند ، تا بمبارانهای خود را به این کشور توجیه نمایند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian