وزیر امور خارجه ی ایالات متحده مایک پمپئو ، الیوت ابرامز را فرستاده ی ویژه ونزوئلا منصوب نمود .

الیوت آدامز از نئومحافظه کاران تاریخی است . او جزو اقلیت یهودی سناتور دموکرات هنری اسکوپ جکسون بوده ، و سپس به دولت ریگان پیوست . او با دختر خوانده ی نورمن پادهورتز ، سر دبیر کمنتاری ازدواج کرد . او از پایه گذاران سیاست مذهبی است .

National Endowment for Democracyاو در شکل گرفتن سازمان
نقش فعالی داشته ، این سازمان مامور پی گیری اهداف سازمان سیا می باشد .او یکی از سازماندهان جنگ علیه نیکاراگوئه و سالوادور می باشد ، همچنین در موضوع ایران کونترا در دولت رونالد ریگان ، نقش فعالی داشته . او همچنین مشاور ٬٬ دموکراسی جهانی٬٬ در دولت بوش پسر می باشد . او تحت این عنوان در سال ۲۰۰۲ کودتایی ناکام علیه رئیس جمهور ونزوئلا ، هوگو چاوز ، ترتیب داد .

به هنگام کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده ، علیه دونالد ترامپ موضع گیری نمود . دولت پنهان کوشید تا او را وزیر امور خارجه ی دولت ترامپ نماید ، اما ترامپ با این موضوع مخالفت کرد .

انتصاب او به عنوان فرستاده ی ویژه برای ونزوئلا نشان از تغییر کامل سیاست دولت ترامپ دارد .

« Elliott Abrams, le "gladiateur" converti à la "théopolitique" », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 14 février 2005.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian