در فایننشال تایمز [1]پس از نخست وزیر انگلستان گوردون براون نوبت هنری کیسینجر در وال استریت ژورنال [2] می باشد ،تا نظم نوین جهانی را با وجود بیماری کورونا در جهان دفاع کند.

این دو نفر از منطق برابری دفاع می کنند : اقتصاد جهان پس از بیماری همه گیر بدون در نظر گرفتن اقتدار برای آن امکان پذیر نخواهد شد . آنها به کلوب پیلیگریم تعلق دارند که به ملکه الیزابت دوم وابسته است .

دکتر کیسینجردر سایت واشنگتن پست حادثه ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را اعلام کرده بود [3] ، این موضوع چند دقیقه پس از انتقال قدرت از سوی ژنرال رالف ابرهارت به جرج بوش به هنگام سخنرانی او در رابطه با ٬٬ جنگ بی پایان ٬٬ صورت گرفت.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1End the dog-eat-dog mentality to tackle the crisis”, Gordon Brown, Financial Times (UK), Voltaire Network, March 26, 2020.

[2The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order” , by Henry Kissinger , Wall Street Journal (United States), Voltaire Network, 4 April 2020.

[3Destroy the network”, Henry Kissinger, The Washington Post (United States), Voltaire Network, 11 September 2001.