واشنگتن پست روابط تنگاتنگ میان هیلاری کلینتون و بوئینگ را افشا نمود.

در دوران ماموریت خویش در وزارت امور خارجه، خانم کلینتون به آن اداره، افشا هر نوع رابطه اش با شرکت هوایی را قبل از اقدام خودش در این مورد، منع کرده بود. او در سال 2009، خیلی ها در فروش هواپیماهای بوئینگ به روسیه گرفتار بود. او همچنان از دستگاه های شرکت بوئینگ در چین دیدار کرده و مبلغ 2 میلیون دالر را از آن شرکت برای ساختن غرفه (اتاق نمایشگاه کوچک، م.) ایالات متحده در بازی های المپیک پکن دریافت نموده بود.

در سال 2010، دو ماه پس از آنکه بوئینگ یک قرارداد 3.7 میلیارد دالری را با روسیه امضا نمود، به مبلغ 900000 هزار دالر را به نهاد ویلیام ج. کلینتون اهدا کرد.

امروز، به نظر میرسد که این شرکت عمده ترین اهدا کننده « آماده برای هیلاری »، بودجه مقدماتی کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری خانم کلینتون، میباشد.

" برای هیلاری کلینتون و بوئینگ، یک رابطه سودمند "، نوشته روزالیند س. هیلدرمن، دی واشنگتن پست، 14 اپریل 2014.
http://www.washingtonpost.com/politics/for-hillary-clinton-and-boeing-a-beneficial-relationship/2014/04/13/21fe84ec-bc09-11e3-96ae-f2c36d2b1245_story.html

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی