جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ ماه ژوئیه سال ۲۰۱۸ شکایتی علیه ایالات متحده ی آمریکا به دیوان بین المللی تقدیم نمود.

این دیوان بخش حقوقی سازمان ملل می باشد و می تواند به مخاصمات میان دولت های عضو رسیدگی نماید .

تهران معتقد است که تحریماتی که توسط واشنتگتن علیه این کشور در
رابطه با قرار داد ۵+۱ ( جی سی پی او آی ) وضع کرده ، به ماده ی چهارم ، هفتم ، هشتم ، نهم و دهم این قرار داددوجانبه در رابطه با دوستی ، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۵ ماه اوت سال ۱۹۵۵ خدشه وارد می کند و مغایر آن است.


 درخواست کیفر خواست در دادگاه مقدماتی (پی دی اف)
 درخواست برای حفظ حقوق
(پی دی اف)
 پیمان سال ۱۹۵۵ (پی دی اف)

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian