در «جنگ سرّی» در سوریه، از این پس نقشه های جنگی را کشف می کنیم. پس از این که مرکز دمشق با گلوله های خمپاره و موشک مورد اصابت قرار گرفت و موجب مرگ تعدادی از شهروندان شد، فرماندۀ «شورشیان» ابو عمر موفقیت آمیز بودن این عملیات را باز شناسی کرد و روز 26 مارس به نیویورک تایمز اعلام داشت که « مواضع گروه های شورشی در اطراف دمشق با ارسال سلاح های جدید از اردن و مشاورت های کارشناسانۀ آمریکائی تقویت شده است». [1] گزارشی در همین روزنامه پرده از وجود شبکۀ بین المللی سازمان یافته توسط سی آی ای بر می دارد که ما مدتها پیش می دانستیم و می نوشتیم، که سیلی فزاینده از اسلحه را برای «شورشیان» در سوریه جاری کرده است [2].

از مراکز عملیاتی، سی آی ای روی خرید اسلحه با سرمایه هائی که غالباً به عربستان سعودی، قطر و دیگر رژیم های سلطنتی خلیج فارس تعلق دارد نظارت می کند، و سپس ارسال آنها را از طریق پل هوائی به مقصد شورشیان در سوریه از راه اردن و ترکیه سازماندهی می کند. و باید دانست که شورشیان از پیش در اردوگاه هائی که در خاک ترکیه و اردن بر پا شده به ویژه برای بکار بستن برخی سلاح های پیشرفته مثل ضد تانک و ضد هوائی دوش پرتاب و غیره آموزش می بینند.

از آوریل 2012 هواپیماهای غول پیکر باربری C-17 متعلق به قطر عبور و مرور بین پایگاه هوائی العدید و پایگاه ترکیه اسن بوغا را به عهده داشته اند. موضوع مهم : پایگاه هوائی قطری العدید مرکز فرماندهی پیشگام ایالات متحدۀ آمریکا را در خود جای داداه است، با پرسونلی بیش از 10000 نظامی و به مثابه هستۀ مرکزی و سکوی پرواز برای هر گونه عملیات در خاور میانه عمل می کند. در انبارها هر نوع اسحه ای انبار شده است، به علاوه، مطمئناً سلاح های ساخت آمریکا که برای عملیات سرّی مناسبتر است. از اکتبر 2012 ، هواپیماهای اردنی C-130 در فروگاه ترکیه اسن بوغا برای حمل سلاح به عمان برای «شورشیان سوری» نشست و برخاست کرده اند.

همزمان، هواپیماهای باربری اردن از زاگرب سلاح های انبار شده در کروآسی را با بودجۀ مالی عربستان سعودی به عمان منتقل کرده اند. برای چنین عملیاتی از هواپیماهای غول پیکر ایلیو شین متعلق کمپانی بین المللی باربری هوائی استفاده شده است. از ماه فوریه 2013، به پروازهای هواپیماهای باربری قطر و اردن، هواپیماهای ث 130 عربستان سعودی نیز اضافه شده است که دائماً به پایگاه اسن بوغا در ترکیه آمد و رفت می کنند.

با وجود انکار زاگرب، تحقیقات با اتکا به مدارک به شگل گسترده دخالت کروآسی در قاچاق بین المللی اسلحه به همکاری و هدایت سی آی ای را ثابت می کند. یکی از شایستگی های کروآسی در نقشی که در تجزیۀ یوگوسلاوی داشت، سال 2009 به شکل پذیرش آن به عنوان عضو ناتو پاداش خود را دریافت کرد. در حال حاضر، با شرکت در عملیات برای تخریب سوریه، دوباره شایستگی های خود را به واشنگتن نشان می دهد. این جریان روز پیش از پیوستن به اتحادیۀ اروپا به عنوان بیست و هشتمین عضو، طی ژوئیۀ آینده، به وقوع می پیوندد. بر این اساس می تواند به آرای اتحادیۀ اروپا بپیوندد، در حالی که تحریم اسلحه برای دولت سوریه را تقویت می کنند، اعلام کرد که می خواهد « راه حل سیاسی را تشویق و از کشتارها را متوقف کند و ارسال کمک های بشر دوستانه را با توجه خاص به وضعیت کودکان تسهیل سازد»

ترجمه توسط
حمید محوی
منبع
ال مانیفستو (ایتالیا)

[1« Syrian Rebels Hit Central Damascus Square With Mortar Shells », par Anne Barnard, The New York Times, March 25, 2013.

[2« Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A. », par C. J. Chivers and Eric Schmitt, The New York Times, March 14, 2013.