ولترشبکه

توافق ایران- آمریکا نتیجه مذاکرات محرمانه قبلی بود

+

اسوشیتد پرس افشا کرد که توافق میان 1+5 و ایران، مورخ 24 نوامبر 2013 در ژنیو، در نتیجه مذاکرات سری قبلی میان واشنگتن و تهران حاصل گردیده است.

به قول این آژانس، از ماه مارچ سال 2013 (یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد)، دست کم پنج دیدار در سطح عالی انجام شده است. هیئت ایالات متحده از جانب معاون وزارت امور خارجه، ویلیام برنس و معاون مشاور امنیت ملی، جک سولیوان ریاست میشد. اولین نشست در عمان تدویر گردیده بود. وندی شرمن، مذاکره کننده مسائل هستوی، در آخرین نشست نیز شرکت داشت.

اسوشیتد پرس به اولین دیدار در سطح عالی در سال 2011 اشاره مینماید.

فرستاده گان توضیح ننمودند که مذاکره کننده گان ایرانی کی ها بودند، بطور اخص گفته نشده است که آنها تنها از رهبر انقلاب، آیت الله خامنه یی، و یا از نامبرده و ریاست جمهوری یکجا نماینده گی میکردند.

در دوران کمپاین انتخابات ریاست جمهوری، شورای پاسداران، نامزدی رییس دفتر رییس جمهور احمدی نژاد را برداشتند، سپس رهبر، زمینه نامزدی شیخ حسن روحانی را مساعد ساخت.

وزارت امور خارجه ایران افشاگری های اسوشیتد پرس را تکذیب کرده، اعلان نمود که کشورش قبل از دیدار ژنیو، هیچ ارتباطی با ایالات متحده نداشته است.

« اوباما نتایناهو را در مورد مذاکرات ماه سپتمبر با ایران توصیه نموده بود »، نوشته ماتیو لی، برادلی کلاپر و جولی پس، اسوشیتد پرس، 25 نامبر 2013.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.