از نظر تاریخی، نئو- محافظه کاران یک گروهک تروتسکیست ایالات متحده بود که بدور نشریه کامنتاری، که از جانب سی آی ای برای مبارزه بر ضد اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی توظیف شده بود، گرد آمده بودند. آنها به حزب جمهوری خواه پیوسته و به روسای جمهور ریگان و بوش پدر خدمت نموده بودند.

در این حال آنها در حالی که جورج بوش پدر از نابود کردن عراق در جنگ « توفان صحرا » خود داری کرده بود، بر ضد وی قرار گرفته بودند. لذا به نامزدی بیل کلینتون و به حزب دموکرات رو آورده بودند.

با آنهم آنها زمانی که رییس جمهور کلینتون به جنگ کوزووا خاتمه بخشیده بود، دست رد به وی زده بودند. در حالیکه این اخیرالذکر در رسوایی لیوینسکی گرفتار بود، آنها بار دیگر به حزب جمهوری خواه پیوسته و از نامزدی بوش پسر حمایت کرده بودند.

در حالی که سمت باد همواره در تغییر است، نئو- محافظه کاران نامه یی سرگشاده در ضدیت با نامزدی دونالد ترامپ [1] نشر کردند. بالاخره آنها برگشت خود بسوی حزب دموکرات را، در حالت که اگر رای پرسی های موقت، هیلاری کلینتون را برنده نشان دهند، آماده گی میگیرند.

در این حالت انتخابات ریاست جمهوری این وجه تمایز را خواهد داشت تا موقعیت نزدیک شدن رسمی نئو- محافظه کاران را با شاهین های لیبرال و با آشکار شدن برتری هیلاری کلینتون بر تمامی « حزب جنگ »، روشن سازد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1Open Letter on Donald Trump from GOP National Security Leaders”, Voltaire Network, 3 March 2016. « نامه سرگشاده در مورد دونالد ترامپ توسط کارشناسان جمهوری خواه امنیت ملی »، شبکه والتر، 3 مارچ 2016.