مجلس نمایندگان ایالات متحده ، به صورت بسیار محرمانه ، در تاریخ ۱۵ نوامبر سال ۲۰۱۶ ٬٬ قانون سزار ، را به جهت محافظت از شهروندان غیر نظامی ٬٬ ، تصویب کرد .
( Caesar Syria Civilian Protection Act of 2016 ) ( H.R. 5732)

این عنوان ، نام و کد شخصی است که خود را ٬٬ عکاس ارتش عرب سوریه ٬٬ معرفی می کرده ، و هزاران کلیشه از شهروندانی که تحت شکنجه کشته شده بودند را تهیه کرده .

متن این قانون که به صورت دو جانبه از سوی دوازده تنی از نمایندگان مجلس ارائه شده ، ابتکار عمل الیوت انگل ، سخن گوی رسمی اسرائیل بوده که این بار از سوی کاخ – سفید ( عکس) به او پیشنهاد شده .

این متن به مجلس سنا ارائه شده است .

و در آن پیش بینی شده تا منطقه ی پرواز ممنوع در سرزمین سوریه به وجود آید تا محل های تحت اشغال عناصر جهادی ، محافظت شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian