ولترشبکه

لندن وزرای لبنانی را تروریست می خواند

+

مجلس لردها اصلاحاتی در قانون ضد تروریستی ۲۰۰۰ به وجود آورده که در آن حزب الله یک گروه تروریستی خوانده شده است . این متن در اول ماه مارس ۲۰۱۹ به اجرا در خواهد آمد.

حزب الله یک گروه مقاومت لبنانی در برابر اسرائیل اشغالگر می باشد . در ابتدا از سوی سوریه سلاح دریافت می کرده ، اما پس از ۲۰۰۶ تسلیحات خود را از ایران دریافت می کند .

حزب الله از یک سوم کرسی مجلس لبنان برخوردار می باشد و سه وزیر در دولت دارد . یک کمپین تبلیغاتی اسرائیلی ، حزب الله را سازمانی تروریستی معرفی می کند و چندین حادثه ی تروریستی در لبنان را به آنها نسبت می دهد ( از جمله به قتل رساندن نخست وزیر سابق رفیق حریری ) و همچنین حوادث آنکارا در سال ۱۹۹۲ ، بئنوس آیرس ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ ، استانبول ۲۰۱۱ و بوگاس ۲۰۱۲ . این در حالی است که حزب الله به طور قاطع تمام این اتهامات را رد می کند .

بر پایه ی کمپین تبلیغاتی اسرائیل ، بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده ، حزب الله را ترورسیت می خوانند . اتحادیه ی اروپا نیز جنبش مسلح آنها را تروریست می خواند ، اما با بخش غیر مسلح آن روابطی ایجاد کرده است . انگلستان نیز با خروج از اتحادیه ی اروپا ، از بروکسل فاصله گرفته و موضع خود را به واشنگتن نزدیک می کند .

مجلس لردها از سوی وزیر کشور ساجید جاوید ( در تصویر فوق ) که ضد اسلام و موافق اسرائیل می باشد شکل گرفته . او امیدوار است با کنترل حزب محافظه کار بتواند به مقام نخست وزیری نائل آید .

سفیر ایالات متحده در بیروت ، الیزابت ریچارد ، آرای انتخابات دموکراتیک هفتاد نماینده ی حزب الله ، در دو هفته ی گذشته را رد کرده است . او مخالفت خود را به نخست وزیر سعد حریری اعلام کرد ه است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.