مجلس لردها اصلاحاتی در قانون ضد تروریستی ۲۰۰۰ به وجود آورده که در آن حزب الله یک گروه تروریستی خوانده شده است . این متن در اول ماه مارس ۲۰۱۹ به اجرا در خواهد آمد.

حزب الله یک گروه مقاومت لبنانی در برابر اسرائیل اشغالگر می باشد . در ابتدا از سوی سوریه سلاح دریافت می کرده ، اما پس از ۲۰۰۶ تسلیحات خود را از ایران دریافت می کند .

حزب الله از یک سوم کرسی مجلس لبنان برخوردار می باشد و سه وزیر در دولت دارد .
یک کمپین تبلیغاتی اسرائیلی ، حزب الله را سازمانی تروریستی معرفی می کند و چندین حادثه ی تروریستی در لبنان را به آنها نسبت می دهد ( از جمله به قتل رساندن نخست وزیر سابق رفیق حریری ) و همچنین حوادث آنکارا در سال ۱۹۹۲ ، بئنوس آیرس ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ ، استانبول ۲۰۱۱ و بوگاس ۲۰۱۲ . این در حالی است که حزب الله به طور قاطع تمام این اتهامات را رد می کند .

بر پایه ی کمپین تبلیغاتی اسرائیل ، بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده ، حزب الله را ترورسیت می خوانند . اتحادیه ی اروپا نیز جنبش مسلح آنها را تروریست می خواند ، اما با بخش غیر مسلح آن روابطی ایجاد کرده است . انگلستان نیز با خروج از اتحادیه ی اروپا ، از بروکسل فاصله گرفته و موضع خود را به واشنگتن نزدیک می کند .

مجلس لردها از سوی وزیر کشور ساجید جاوید ( در تصویر فوق ) که ضد اسلام و موافق اسرائیل می باشد شکل گرفته . او امیدوار است با کنترل حزب محافظه کار بتواند به مقام نخست وزیری نائل آید .

سفیر ایالات متحده در بیروت ، الیزابت ریچارد ، آرای انتخابات دموکراتیک هفتاد نماینده ی حزب الله ، در دو هفته ی گذشته را رد کرده است . او مخالفت خود را به نخست وزیر سعد حریری اعلام کرد ه است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian