روز 27 سپتامبر 2018، بنیامین نتانیاهو در تریبون مجلس عمومی سازمان ملل متحد بطور مشخص انبار سلاح های حزب الله را نشان داد که در 4 اوت 2020 منفجر خواهد شد.

نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به انبار سلاح های حزب الله را به وسیلۀ سلاحی نوینی صادر کرد. که پیش از این در هفت ماه پیش در سوریه آزمایش شده بود. نمی دانیم آیا دومین نخست وزیر، بن گانتس با این حمله موافقت کرده بوده یا نه.

از نوع سلاحی که به کار برده شده بی اطلاعیم، ولی می دانیم که این سلاح پیش از این در ژانویۀ 2020 در سوریه آزمایش شده است. این سلاح عبارت است از موشکی با کلاهک هسته ای تاکتیکی که در اثر انفجار دودی به شکل قارچ به وجود می آورد که از خصوصیت های سلاح هسته ای می باشد. روشن است که این بمب هسته ای از نوع استراتژیک نیست.

آزمایش اسرائیل در سوریه

این سلاح روی دشت در پیرامون منطقۀ روستائی آزمایش شده، و سپس در خلیج فارس علیه شناورهای نظامی ایران به کار بسته شد. ولی برای نخستین بار است که این سلاح را در منطقۀ شهری به کار می برند، یعنی در محیطی خاص که فشار هوا آبها و کوه های اطراف را به لرزه انداخت. انفجار این بمب نه فقط بندر بیروت را تخریب کرد بلکه موجب مرگ بیش از 100 نفر و زخمی کردن بیش از 5000 نفر شد و به بخش شرقی شهر قویاً خسارت وارد آورد ( بخش غربی با سیلوهای غلات خیلی محافظت شده است).

روی عکس ماهواره ای می توانیم ویرانۀ انبار حزب الله را در بخشی از بندر ببینیم

اسرائیل فوراً برای پوشاندن جنایتی که مرتکب شده بود و تأیید نظریۀ انفجار اتفاقی در انبار کود شیمیائی (نیرات آمونیوم) شبکه های خود را در رسانه های بین المللی فعال کرد. مثل همیشه، در غیبت هر گونه بررسی با نشان دادن متهمین قلابی و اشباع ماشین رسانه ای در سطح بین المللی به دروغ. با وجود این، دود قارچی شکل به وقوع پیوسته و چنین قارچی با نظریۀ انفجار کود شیمیائی ( نیترات آمونیوم ) ناسازگار است.

دود قارچی شکلی که در بیروت به وجود آمد هیچ مناسبتی با انفجار کلاسیک ندارد

به همچنین، نه سوریه و نه ایران دربارۀ سلاحی که مورد اصابت آن قرار گرفته بودند گزارشی منتشر نکردند، احزاب لبنانی نیز فوراً با یکدیگر توافق کردند تا برای جلوگیری از تشویش افکار عمومی لبنانی ها سکوت اختیار کنند. با آغاز تجسس، نه دربارۀ علت انفجار بلکه برای کشف مسئولیت خدمۀ بندر در انبار کود شیمیائی که علت فرضی انفجار معرفی شده، دیری نپائید که این دروغ به سوی احزاب سیاسی که آن را منتشر کرده بودند کمانه کرد.

تریبونال سازمان ملل متحد برای لبنان که می بایستی اطلاعیۀ رسمی اش را دربارۀ ماجرای قتل نخست وزیر سابق رفیق حریری در سال 2005 به اطلاع عموم برساند تا چند روز به تعویق انداخت. می بینیم که به شکل مشابهی در قتل رفیق حریری که انفجار یک کامیون شلیک موشک را استتار کرده بود، که سلاح جدیدی بود، در بیروت انفجار نیترات نیز باید شلیک موشک با سر جنگی هسته ای تاکتیک را استتار می کرد.

پنج سال بعد من در یک مجلۀ روسی شیوۀ قتل رفیق حریری را افشا کرده بودم، در حالی که حزب الله ویدئوئی دربارۀ مداخلۀ اسرائیلی منتشر کرد. [1]

لازم به یادآوری ست که قتل سال 2005 نخست وزیر سابق را که از اهل سنت بود هدف گرفته بود و حملۀ 2020 نه حزب الله شیعی مذهب بلکه کل مقاومت لبنان را هدف گرفت.

این بار، چندین سفارتخانه برای نمونه برداری از دانه ها و فیلتر آمبولانس که فوراً به محل اعزام شده بودند اقدام کردند، این سفارتخانه ها هر یک در کشور خودشان در حال بررسی هستند.

ترجمه توسط
حمید محوی

[1« Révélations sur l’assassinat de Rafiq Hariri », par Thierry Meyssan, Оdnako (Russie) , Réseau Voltaire, 29 novembre 2010.