جفری د. فلتمن، معاون سر منشی سازمان ملل متحد در عرصه امور سیاسی، در نشست گروه بین المللی حمایت در لبنان، به جای جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به دلیل گرفتاری های این اخیر در امور اوکراین، شرکت ورزید.

به این ترتیب، آقای فلتمن یک کارمند بین المللی نی، بل یک کارمند ایالات متحده است که به ترکیب هیئت سازمان ملل متحد پیوسته است. او امتیازات کاری خود به عنوان معاون سابق وزیر خارجه در امور خاور نزدیک را حفظ کرده و آنرا با وظایف جدید خویش در عرصه بین المللی توسعه بخشیده است.

معاون سر منشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی، کارمند مقام دوم سازمان ملل میباشد. او بر تمام مذاکرات روی مسایل در حالات بحرانی، نظارت مینماید. در یک گفتگوی تیلفونی ثبت شده ویکتوریا نولند، دستیار وزیر امور خارجه، نامبرده اظهار داشت که او با جفری فلتمن اطمینان حاصل کردند که سازمان ملل متحد در اوکراین توسط یک شخصیتی نماینده گی میشود که مواضع ایالات متحده را تایید نماید [1].


[1] « گفتگو میان دستیار وزیر امور خارجه و سفیر ایالات متحده در اوکراین »، اورینتال رویو، شبکه ولتر، 7 فبروری 2014.
http://www.voltairenet.org/article182063.html

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی